Tingsryds Orkesterförening bildades 1979 och har sedan starten alltid haft syftet att sprida musik, kultur och bereda plats för musikanter i Tingsryd och närområdet för att tillsammans skapa och framföra musik i framför allt lokala sammanhang. När orkestern framträder offentligt används namnet Tingsryds Sinfonietta, även om besättningen kan variera mycket i perioder. Grundbesättningen är dock stråkar (violin 1, violin 2, altviolin/viola, cello), flöjt, klarinett, piano/cembalo. Övriga blåsinstrument (vilka ibland har lånats in) plus kontrabas och slagverk tas gärna emot liksom andra instrument, även om det ställer krav på nya arrangemang. Detta ser vi bara som inspirerande och är en förutsättning för vår utveckling – att använda musikanter som finns i det lokala musiklivet. Sångsolister är varmt välkomna att samarbeta med Tingsryds Sinfonietta och då förslagsvis i projektperioder på två månader i taget. Professionella musiker är knutna till föreningen och ansluter till oss när projekten kräver det. Är du proffs eller amatör? Spelar ingen roll – DU är alltid mycket välkommen till oss!

Orkestern övar normalt på onsdagar kl 18.00-19.30 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Järnvägsgatan 3A, Tingsryd. Tag kontakt per mejl för närmare info.

För info, kontakta Studieförbundet Vuxenskolan i Tingsryd; suzana.rovcanin@sv.se

eller dirigent Rickard Scheffer: rickard.scheffer@gmail.com